Make your own free website on Tripod.com
FINDING PARTS ... BUILDING AND RESTORING TIPS ... BOOKS-KITS-PLANS
HOME PAGE ... MUSEUM ... HIT MISS LINKS ... GALLERY ... CARTOON ... NEWS
ENGINE INFORMATION
Paul
A | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | XYZ

MANUFACTURENAME
COLOR
HP
WEIGHT
IGNITION VERT.
HORIZ.
CYCLCOOLINGYEAR
B-S SUPPLY CO.
St. Louis, MO
Garlock NA NA NA NA NA NA NA
B.F. AVERY & SONS
Alanta, GA
Alamo NA NA NA NA NA NA NA
BABY ENGINE CO.
Stamford, CT
Marine NA NA Vert. NA NA Water NA
BACKUS WATER MOTOR CO.
Newark, NJ
NA 1 to 75 NA Horiz. 4 1 Tank 1890-01
. Backus Valveless-Marine NA NA Vert. NA NA Water NA
BADGER ENG.CO.
Milwaukee, WI
Badger Jr. NA NA Vert. NA NA Water NA
. Farmers Friend NA NA NA NA NA NA NA
BADGER MANUFACTURING CO.
Milwaukee, WI
Badger NA NA NA NA NA NA 1906
BADKER GAS ENG. CO.
Omaha, NE
. NA NA NA NA NA NA 1901
BAIER BROS. MFG. CO.
Cissna Park, IL
Baier NA NA NA NA NA NA 1915
BAIRD & HENSELWOOD CO.
Detroit, MI
Yale-Marine NA NA Vert. NA NA Water NA
BAIRD MACHINE & MFG. CO.
Detroit, MI
Yale-Marine 9 NA Vert. NA NA Water 1910
BAKER CO., C.L.
Norwalk, CT
Baker NA NA NA NA NA NA NA
THE BAKER MFG. CO.
Evansville, WI
Baker 3 to 8 No Horiz. 4 1 Hopper 1904-44
. Monitor
Red
NA NA Vert. 4 1 Hopper 1901
BALDWIN MACHINE WORKS
New Haven, CT
Baldwin NA NA NA NA NA NA 1907
BALDWIN MOTOR CO.
Baldwin, NY
Baldwin-Marine NA NA Vert. NA NA Water 1902
BALL MFG. CO.
Stamford, CT
Ball-Marine NA NA Vert. NA NA Water NA
BALLOU MFG. CO.
Belding, MI
Brown Marvel NA NA NA NA NA NA NA
BALTIMORE OIL ENG. CO.
Baltimor, MD
Baltimor NA NA NA NA NA NA 1921
. B.O.E.C. Marine NA NA Vert. NA NA Water NA
BALZER CO.
Bronx, NY
Blazer NA NA NA NA NA NA 1893-07
BANNER ENGINE CO.
Lansing, MI
Banner NA NA NA NA NA NA NA
BARBER BROS.
Syracuse, NY
Barber-Marine NA NA Vert. NA NA Water 1885-07
BARKER, C.L.
Noewalk, CT
Barker NA NA NA NA NA NA 1909
BARKER MOTOR CO.
Norwalk, CT
Barker-Marine 1 1/4 to 5 NA Vert. NA NA Water 1923
BARNES CO>, CHARLES
Cincinnati, OH
Barnes NA NA NA NA NA NA 1903
BARNHART-DAVIS CO.
Warren, PA
Bullseye NA NA NA NA NA NA NA
BARRET, MORA M.
San Francisco, CA
. NA NA NA NA NA NA 1883
BATES & EDMONDS MFG. CO.
Lansing, MI
Baker & Hamilton NA NA NA NA NA NA 1900-23
. Bates NA NA NA NA NA NA 1900-23
. Bates & Edmonds NA NA NA NA NA NA 1900-23
. Bull Dog 1 1/2 to 16
350-2900lbs
NA Horiz. 4 1 Hopper 1900-23
. Callahan NA NA NA NA NA NA 1900-23
. Columbia NA NA NA NA NA NA 1900-23
. Columbiana NA NA NA NA NA NA 1900-23
. Fairbanks NA NA NA NA NA NA 1900-23
BATH MARINE CONST. CO.
Bath, ME
Marine NA NA Vert. NA NA Water NA
BATTERMAN REV. GASOLINE CO.
Biglerville, PA
. NA NA NA NA NA NA 1909
BATTERY CO.
Milwaukee, WI
Battery NA NA NA NA NA NA NA
BAUER BROS. CO.
Springfield, OH
Scientific NA NA NA NA NA NA NA
BAUER BROS.
Baltimore, MD
Bauer-Marine NA NA Vert. NA NA Water NA
BAUER MACHINE WORKS CO.
Kansas City, Mo
Bauer 1-1/2 to 40 Coil Horiz. 4 1 Tank 1894-20
BAUROTH BROTHERS
Springfield, OH
Bauroth NA Mag. Vert. NA 1 Tank 1899
BAY STATE MACHINE CO.
Erie, PA
Baystate NA NA NA NA NA NA 1906
BAY STATE MOTOR WORKS
Holyoke, MA
Perfect Simplicity NA NA NA NA NA NA NA
. Marine NA NA Vert. NA NA Water NA
. Simple Perfection NA NA NA NA NA NA NA
BAYLIS CO.
New York, NY
. NA NA NA NA NA NA NA
BAYONNE LAUNCH CO.
Bayonne, NJ
Ackers-Marine NA NA Vert. NA NA Water NA
BEACH, O.B.
Stony Point, CT
. NA NA NA NA NA NA NA
BEAN MFG. CO.
Lansing, MI
Bean NA NA NA NA NA NA NA
BEAN SPRAY PUNP CO.
San Jose, CA
Bean-Collis
Ostenberg
NA NA NA NA NA NA 1914
BEAUDETTE/GRAHAM ENG. CO.
Boston, MA
Syco-Lite NA NA NA NA NA NA 1918
BEAVER MACHINE CO.
Cincinnati, OH
Beaver NA NA NA NA NA NA NA
BEAVER MFG. CO.
Milwaukee, WI
Beaver NA NA NA NA NA NA 1904-12
. Beaver-Marine 28 & 30 NA Vert. NA 4 Water NA
. Beaver-Marine 12 & 18 NA Opposed NA NA Water NA
BEELER SLIDE VALVE MTR. CO.
Chicago, IL
. NA NA NA NA NA NA 1913
BEERS BROS. ENG. CO.
Rochester, NY
. NA NA NA NA NA NA 1904
BEILFUSS MOTOR CO.
Lansing, MI
Beilfuss-Marine NA NA Vert. NA 4 Water 1904
BEITH MOTOR CO.
Providence, RI
Marine NA NA Vert. NA NA Water NA
BEIVER MOTOR CO.
Kalamazoo, MI
Marine NA NA Vert. NA NA Water NA
BELCOMER MACHINE CO.
Bloomer, WI
Keller NA NA NA NA NA NA NA
BELCHER MOTOR CO.
Fall River, MA
Belcher-Marine NA NA Vert. NA NA Water 1896
BELCOMER MACHINE WORKS
Milwaukee, WI
Ketter NA NA NA NA NA NA NA
BELDEN ENGINEERING. CO.
Pittsburgh, PA
. NA NA NA NA NA NA 1911
BELL, GEORGE C.
LaCrosse, WI
. NA NA NA NA NA NA 1902
BELLE CITY MFG. CO.
Racine Jct., WI
Belle City
Marine
NA NA NA NA NA NA 1904
BELLE ISLAND MOTOR CO.
Detroit, MI
Little Hummer NA NA NA NA NA NA 1907-11
. Skiddo NA NA NA NA NA NA 1907-11
BELOIT GAS ENGINE CO.
Beloit, WI
Beloit NA NA NA NA NA NA 1892
BENEDICT MFG. CO.
Salamanca, NY
. NA NA NA NA NA NA 1905
BENNINGHOFEN & SONS
Hamilton, OH
Benninghofen NA NA NA NA NA NA 1915
BENNINGHOFEN & SONS
Hamilton, OH
Bib Ben NA NA NA NA NA NA 1910-22
BENTON & SON
LaCrosse, WI
Benton-Marine NA NA NA NA NA NA 1903
BENTON HARBOR MACH. CO.
Benton Harbor, MI
Benton NA NA NA NA NA NA 1902-05
. Upton NA NA NA NA NA NA 1903
BENTON, THOMAS P., & SON
LaCross, WI
Benton-Marine NA NA Vert. NA NA Water NA
BERRY CO.
Petrolia, PA
Berry NA NA NA NA NA NA NA
BESSEMER GAS ENG. CO.
Grove City, PA
Bessemer NA NA NA NA NA NA 1899-29
BEST MANUFACTURING CO.
San Leandro, CA
Best NA NA NA NA NA NA 1872
BETTENDORF AXLE CO.
Davenport, IA
Bettendorf NA NA NA NA NA NA NA
. Brown-Cochran NA NA NA NA NA NA NA
BETTENDORF CO.
Bettendorf, IA
Thermoil NA NA NA NA NA NA NA
BEVERLY ENGINE & MACH. CO.
Beverly, MA
. NA NA NA NA NA NA NA
BEVIER GAS ENGINE CO.
Kalamazzoo, MI
. NA NA NA NA NA NA 1910
BICKNELL MFG. & SUPPLY CO.
Janisville, WI
Bicknell NA NA NA NA NA NA 1911
. Perfection NA NA NA NA NA NA NA
BIEDER MFG. CO.
Ashtabula, OH
Bieder NA NA NA NA NA NA 1908-12
. Home Power NA NA NA NA NA NA 1912
BINGHAMDEN HYD. POWER CO.
Binghampton, NY
Adams &
Richards
NA NA NA NA NA NA 1889-93
BINGO ENGINE WORKS
Flora, IN
Bingo NA NA NA NA NA NA 1914-16
BINNS MACH. & TOOL WORKS
San Francisco, CA
. NA NA NA NA NA NA NA
BIRCH & BIRCH
Crawfordville, IN
Little Liz NA NA NA NA NA NA 1907
BISHOP & SON CO.
Fargo, ND
Gate City NA NA NA NA NA NA NA
BLACK SWAN CO.
Minniapolis, MN
Swanlite NA NA NA NA NA NA NA
BLACKROCK MFG. CO.
Bridgeport, CT
Aristox NA NA NA NA NA NA NA
BLAKELY ENGINE CO.
Muskegon, MI
Blakely-Marine 1 NA NA NA NA Water NA
BLACKSMITH SUPPLY CO.
St Louis, MO
Garlock NA NA NA NA NA NA NA
BLAISDELL MACHINERY CO.
Bradford, PA
Blaisdell NA NA NA NA NA NA 1893
BLAKESLEE MFG. CO.
Birmingham, AL
Blakeslee NA NA NA NA NA NA 1901
. Junior NA NA NA NA NA NA NA
BLANCHARD MACHINE CO.
Cambridge, MA
Blanchard-Marine 8 to 100 NA NA NA NA 1 to 4 1911
BLANDY FOUNDRY
Zanesville, OH
Blandy NA NA NA NA NA NA NA
BLATCHLEY
Philadelphia, PA
Blatchley NA NA NA NA NA NA 1905
BLISS, F.A., MOTOR CO.
Brooklyn, NY
Marine NA NA Vert. NA NA Water NA
BLISSFIELD MOTOR WORKS
Blissfield, MI
Blissfield NA NA NA NA NA NA NA
BLOMSTROM, C.H. MTR. CO.
Detroit, MI
Blomstrom-Marine NA NA Vert. NA NA Water 1906-09
BLOOMER MACHINE WORKS
Bloomer, WI
Bloomer NA NA Horiz. NA 1 Hopper 1904-20
. Keller NA NA Horiz. NA 1 Hopper 1914
BLOUNT & LOVELL MOTOR
Boston, MA
B & L-Marine NA NA Vert. NA 4 Water NA
BLOUNT ENGINEERING CO.
Boston, MA
Blount-Marine NA NA Vert. NA NA Water NA
BLUFFTON CREAM SEP. CO.
Bluffton, OH
Bluffton 1-1/2 No Horiz. 4 1 Hopper NA
. Boss NA NA NA NA NA NA NA
. Ideal NA NA NA NA NA NA NA
BLUM BROS. CO.
Chicago, IL
. NA NA NA NA NA NA 1907
BOARDMAN CO.
Oil City, PA
Boardman NA NA NA NA NA NA NA
BOCK & CO.
Antioch, IL
Advance NA NA NA NA NA NA NA
BOGART GAS ENGINE CO.
Covington, KY
Bogart NA NA NA NA NA NA 1892
BOGART GAS ENGINE CO.
Buffalo, NY
. NA NA NA NA NA NA 1911
BOHAN CO.
Harrodsburg, KY
Bohan Dixie
King/Nelson
NA NA NA NA NA NA NA
BOLENS MFG. CO.
Port Washington, WI
Gilson NA NA NA NA NA NA 1914-20
BOLINDERS CO.
New York, NY
Bolinders NA NA Vert. NA 4 Water NA
BOLINDER, J. & C.G.
Stockhome, Sweden
Bolinder-Marine 5 to 80 Semi-Diesel Vert. 2 1 Water 1910
. Marine 10 to 160 semi-Diesel Vert. 2 Twin Water 1910
. Marine 80 to 320 Semi-Diesel Vert. NA 4 Water NA
BOOHER MACHINE WORKS
Dayton, OH
BOOHER NA NA NA NA NA NA NA
BOOS OIL ENGINE CO.
St. Marys, OH
Boos NA NA NA NA NA NA 1916
BOOTHBAY ENGINE CO.
Boothbay, ME
Boothbay-Marine NA NA Vert. NA NA Water NA
BORDEN & SELLECK CO.
Chicago, IL
Borden/Selleck
Marine
NA NA Vert. NA NA Water NA
BOSH CHEMICAL CO.
Louisville, KY
Delco NA NA NA NA NA NA 1916
BOSTON GASOLINE ENG. CO.
Boston, MA
Boston NA NA NA NA NA NA 1903-11
BOVAIRD & COMPANY
Bradford, PA
Araco NA NA NA NA NA NA NA
. Bovaird 2 to 4 NA Vert. 4 1 Tank 1908
BOVAIRD & SEYFANG MFG. CO.
Bradford, PA
Bovaird NA NA NA NA NA NA 1895-36
BOWEN & CO.
Buffalo, NY
Bowen NA NA NA NA NA NA 1901
BOWEN, GEORGE B., CO.
Buffalo, NY
Bowen-Marine NA NA Vert. NA NA Water NA
BOWEN & QUICK
Auburn, NY
. NA NA NA NA NA NA 1909
BOWEN ELECTRIC CO.
Providence, RI
. NA NA NA NA NA NA NA
BOWERS CO., F.E.
New Haven. CT
. NA NA NA NA NA NA 1907
BOYER
Oakland, CA
Boyer-Marine NA NA Vert. NA 4 Water NA
BRACKETT-SHAW & LUNT CO
Boston, MA
Reliance-Jobbed NA NA NA NA NA NA NA
BRADEN CO.
Parkersburg, WV
Braden NA NA NA NA NA NA NA
BRADEN GAS ENG. CO.
Butler, PA
Braden NA NA NA NA NA NA 1901
BRADEN MFG. CO.
Hanford, CA
Braden NA NA NA NA NA NA 1895
BRADFORD GAS ENG. CO.
Camden, NJ
. NA NA NA NA NA NA 1902
BRAMWELL MOTOR CO.
Boston, MA
Bramwell NA NA NA NA NA NA 1901
BRASS FDRY. & HEATING CO.
Peoria, IL
. NA NA NA NA NA NA NA
BRAYTON PET. ENG. CO.
Boston, MA
Brayton NA NA NA NA NA NA 1872-92
. Ready Motor NA NA NA NA NA NA 1872-92
BRAZELLE MOTOR
St. Louis, MO
Brazelle NA NA NA NA NA NA 1912
BRAZIER
Philadelphia, PA
Brazier NA NA NA NA NA NA 1902
BREEZE MOTOR CO.
Newark, NJ
Breeze Auto. NA NA NA NA NA NA 1909
BRENNAN MOTOR MFG. CO.
Syracuse, NY
Brennan-Standard
Marine
20 to 80 NA Vert. NA 4 Water 1897
BRIDGE CITY CONST. CO.
Logansport, IN
. NA NA NA NA NA NA NA
BRIDGEPORT MOTOR CO.
Bridgeport, CT
Bridgeport-Marine NA NA Vert. NA NA Water NA
BRIGGS & STRATTON CORP.
Basco NA NA NA NA NA NA NA
. Briggs & Stratton NA NA NA NA NA NA 1908
. Motor Wheel NA NA NA NA NA NA NA
. Fullpower 1/2 to 1 1/2
57-98lbs.
NA Vert. 4 1 Air 1929-36
. Model 19 8
78lbs.
NA Vert. 4 1 Air 1957
. Model 23 9 NA NA 4 1 Air 1957
. Wireless Power 1 1/2 to 4 Mag Vert. 4 1 Air 1934
BRIGHAM
?
Brigham-Marine NA NA Vert. NA NA Water NA
Brill Engine Works
Appleton, WI
. NA NA NA NA NA NA 1912
BRILLION IRON WORKS
Brillion
NA NA NA NA NA NA 1912
BRINKER ROTARY GAS ENG. CO.
Centerville, MI
. NA NA NA NA NA NA 1913
BRISCO CONSOLIDATED IRON
WORKS, Habford, CA
. NA NA NA NA NA NA NA
BROCKWAY
?
Brockway-Marine NA NA Vert. NA NA Water NA
BROMBACHER MAX
Buffalo, NY
Climax-Jobbed NA NA NA NA NA NA 1897-03
BROMBACKER'S & SONS
Brooklyn, NY
Climax-Jobbed NA NA NA NA NA NA 1897
BROOK MFG. CO.
Saginaw, MI
Brooks-Marine NA NA Vert. NA NA Water 1917
BROOKLYN GAS ENGINE CO.
Brooklyn, NY
Brooklyn NA NA NA NA NA NA 1900
BROOKLYN RAILWAY SUPPLY CO.
Stamford, CT
Brooklyn NA NA NA NA NA NA 1900
BROOKS MOTOR CO.
Detroit, MI
. NA NA NA NA NA NA 1907
BROWN, B.F. GAS ENGINE CO.
Schenectady, NY
Brown-Marine 1 to 80 NA Vert. NA 1 to 6 Water 190?
. Brownie-Marine 1 NA Canoe
Engine
2 1 Water 1911
BROWN COCHRAN CO.
Lorain, OH
Brown 4 to 35 NA Horiz. 4 1 Tank 1900-13
. Bettendorf NA NA NA NA NA NA 1900-13
. Brown-Cochran NA NA NA NA NA NA 1900-13
. Lacy-Marine NA NA Vert. 2 & 4 NA Water 1900-13
BROWN COLLINS ENGINE CO.
Hartford, CT
Marine NA NA Vert. NA NA Water NA
BROWN ENGINE CO.
Fitchburg, MA
Beco NA NA NA NA NA NA NA
. Brown NA NA NA NA NA NA NA
BROWN GAS ENGINE CO.
Columbus, OH
Brown NA NA NA NA NA NA 1897-00
BROWN MOTOR WORKS
Rock Island, IL
. NA NA NA NA NA NA 1917
BROWN-LOFTUS CO.
Ceder Rapids, IA
Perfection NA NA NA NA NA NA 1916
BROWN-TALBOT CO.
Salem, Mass.
Brown-Talbot-Marine NA NA Vert. NA 1 to 4 Water NA
BROWNBACK, H.L. CO.
Norristown, PA
Brownback-Marine NA NA Vert. 2 NA Water NA
BROWNNELL F.A. MOTOR CO.
Marine NA NA NA NA NA Water ?-1907
BROWNNELL-TREBERT CO.
Rochester, NY
Brownnell-Marine 15 to 160 NA Vert. NA 4-6 & 8 Water 1900-?
BROWNING IND. EQUIP. CO.
Dallas, TX
Browning NA NA NA NA NA NA NA
BROWNWALL CO.
Holland, MI
Canuck NA NA NA NA NA NA NA
BROWNWALL ENG. AND PULLEY CO.
Brownwall NA NA NA 4 1 Hopper 1912-20
. Jaeger NA NA NA NA NA NA 1912-20
. United States NA NA NA NA NA NA 1912-20
BRUCE< ALBERT W.
Bloomfield, IA
. NA NA NA NA NA NA 1916
BRUCE-MERIAM-ABBOTT CO.
Cleveland, OH
. NA NA NA NA NA NA 1909
BRUCE-MACBETH ENG. CO.
Cleveland, OH
Bruce-Macbeth NA NA NA NA NA NA 1909
. Meriam NA NA NA NA NA NA NA
BRUNNER ENGINES, CHARLES
Peru, IL
Brunner 1-1/2 NA Horiz. NA 1 Air NA
BRUNNER FDRY. & MACH. CO.
Peru, IL
Winner NA NA NA NA NA NA NA
. Brunner NA NA NA NA NA NA 1911
BRUNS, KIMBLE & CO.
Jersy City, NJ
American Boy-Marine 2 NA Vert. 2 1 Water NA
BRUSH & HUDSON
Brooklyn, NY
. NA NA NA NA NA NA 1906
BRUTT MANUFACTURING CO.
Vicksburg, MI
Bronson NA NA NA NA NA NA NA
BRY-SON GAS ENGINE CO.
Princeton, IL
. NA NA NA NA NA NA 1910
BRYAN MANUFACTURING CO.
Baltimore, MD
Bryan NA NA NA NA NA NA NA
BRYANT, C.R.
Manistee, MI
. NA NA NA NA NA NA 1907
BUCK, J.W.
Davenport, IA
. NA NA NA NA NA NA NA
BUCKET
?
Bucket-Marine NA NA Vert. NA NA Water NA
BUCKEYE ENG. & FDRY. CO.
Joliet, IL
Buckeye NA NA NA NA NA NA 1904
. B & B NA NA NA NA NA NA NA
. Honest Abe NA NA NA NA NA NA 1906
BUCKEYE MACHINE CO.
Lima, OH
Buckeye 1 to 25 NA Horiz. 4 1 Hopper NA
. Buckeye-Barret NA NA NA NA NA NA NA
BUCKEYE MANUFACTURING CO.
Anderson, IN
Buckeye NA NA NA NA NA NA 1895-04
. Lambert NA NA NA NA NA NA 1897
BUCKEYE MOTIR CO.
Columbus, OH
Buckeye NA NA NA NA NA NA 1903
BUCKLEN & CO.
Elkhart, IN
Herbes NA NA NA NA NA NA NA
BUCKSPORT LAUNCH & ENG. WORKS
Bucksport, ME
Marine NA NA Vert. NA NA Water 1909
BUDA MANUFACTURING CO.
Harvey, IL
Marine NA NA Vert. NA NA Water 1891
BUDD, L.M.
Siginaw, MI
. NA NA NA NA NA NA 1907
BUDD-RANNEY CO.
Columbus, OH
REEVES NA NA NA NA NA NA NA
BUFFALO DRILLING CO.
Sheffield, PA
Snow NA NA NA NA NA NA NA
BUFFALO ENGINE CO.
Buffalo, NY
Buffalo NA NA NA NA NA NA 1903
BUFFALO GASOLINE MTR. CO.
Buffalo, NY
Buffalo-Marine 2 to 225 NA Vert. 2 & 4 NA Water 1899-194?
. Buffalo-Reputation NA NA NA NA NA NA NA
BUICK MANUFACTURING CO.
Detroit, MI
Buick-Marine 2 to 4 NA Vert. 2 & 4 1 Water 1901-04
. Buick-Stationary 2 to 4 NA NA NA NA NA 1901-04
BURGER CO.
Dayton, OH
Van Home NA NA NA NA NA NA 1896-99
BURGER GAS ENGINE CO.
Fort Wayne, IN
Burger NA NA NA NA NA NA NA
BURGESS-NORTON MFG. CO.
Geneva, IL
. NA NA NA NA NA NA 1921
BURGETT
Middlebough, NY
Burgett NA NA NA NA NA NA NA
BURKE BROTHERS
Chattanooga, TN
. NA NA NA NA NA NA 1904
BURKE ENGINEERING CO.
Holland, MI
Holland NA NA NA NA NA NA 1948
BURKETT MFG. CO.
Columbus, OH
Burkett NA NA NA NA NA NA 1913
BURLINGAME & CO.
Providence, RI
. NA NA NA NA NA NA NA
BURNETT-LARSH MFG. CO.
Dayton, OH
DURO NA NA NA NA NA NA 1919
BURNOIL ENGINE CO.
South Bend, IN
Dynoil 2-1/2 to 40 NA Horiz. 4 1 Hopper NA
. Burnoil-Marine NA NA Vert. 2 NA Water 1916
BURPEE AND LETSON LTD.
South Bellingham, WA
Burpee & Letson
Marine
NA NA Vert. NA 4 Water NA
BURRILL & CO.
Chicago, IL
BURRILL NA NA NA NA NA NA NA
BURTON MACH. WORKS
San Francisco, CA
. NA NA NA NA NA NA NA
BURTT MFG. CO.
Kalamazoo, MI
Kalamazoo 2 Buzz Coil Horiz. 4 1 Hopper 1909
. Burtt 2 to 15 Mag. Vert. NA 1 Screen 1902 to 12
BUSCH-SULZER BROS. DIESEL ENG. CO.
St. Louis, MO
Busch-Sulzer NA NA NA NA NA NA 1898
. Diesel-Marine NA NA Vert. NA NA Water NA
BUTLER ENG. & FDRY. CO.
Butler, PA
Ball NA NA NA NA NA NA NA
BUTLER ENGINEERING CO.
East Butler, PA
. NA NA NA NA NA NA 1904
BUTTERWORTH, WM.H.
Trenton, NJ
Butterworth NA NA NA NA NA NA NA

Top of Page